1 2 3 4 5 6 7

Lovačka društva


          Lovačko društvo Viča

          Predsednik društva: Karadžić Milija
          zamenik predsednika: Stojković Radiša
          sekretar: Stojković Adam

          Broj članova društva: 20

          Teritorija katastarskih opština:
          - Viča i
          - Krivača.

          Lovna površina: 3.334 ha
          Nelovna površina: 459 ha

 


         Lovačko društvo Goračići

          Predsednik društva: Jakovljević Milutin
          zamenik predsednika: Marković Sreten
          sekretar: Nikolić Dragan

          Broj članova društva: 110

          Teritorija katastarskih opština:
          - Goračići,
          - Guberevci i
          - Živica.

          Lovna površina: 5.035 ha
          Nelovna površina: 1.027 ha

 

          Lovačko društvo Guča

          Predsednik društva: Rakićević Milomir
          zamenik predsednika: Ivanović Stevan
          sekretar: Milutinović Milenko

          Broj članova društva: 130

          Teritorija katastarskih opština:
          - Guča,
          - Turica,
          - Tijanje,
          - Zeoke,
          - Grab,
          - Rogača,
          - Rti i
          - Gornja Kravarica.

          Lovna površina: 9.086 ha
          Nelovna površina: 1.777 ha

          Lovačko društvo Kaona

          Predsednik društva: Rudinac Božidar
          zamenik predsednika: Stojanović Ljubodrag
          sekretar: Ćurčić Miodrag


          Broj članova društva: 110

          Teritorija katastarskih opština:
          - Kaona,
          - Vlasteljice,
          - Milatovići,
          - Gornji Dubac i
          - Donji Dubac.

          Lovna površina: 9.053 ha
          Nelovna površina: 902 ha
 

          Lovačko društvo Kotraža

          Predsednik društva: Mijatović Milan
          zamenik predsednika: Obrenić Predislav
          sekretar: Milutinović Ivan

          Broj članova društva: 40

          Teritorija katastarskih opština:
          - Kotraža,
          - Pšanik,
          - Beli Kamen i
          - Vučkovica.

          Lovna površina: 4.154 ha
          Nelovna površina: 692 ha


 


 

 

          Lovačko društvo Lučani

          Predsednik društva: Radojević Milan
          zamenik predsednika: Pantelić Vladimir
          sekretar: Ružić Milan


          Broj članova društva: 120

          Teritorija katastarskih opština:
          - Lučani,
          - Đerać,
          - Krstac,
          - Lis,
          - Puhovo,
          - Donja Kravarica,
          - Lisice,
          - Negrišori,
          - Rtari,
          - Markovica,
          - Dučalovići i
          - Dljin.

          Lovna površina: 8.018 ha
          Nelovna površina: 1.898 ha