1 2 3 4 5 6 7

Istorijat

Lovačko udruženje "Dragačevo" - Guča osnovano je 18. septembra 1902.godine kao Savezno lovačko udruženje za Srez Dragačevski.

Uprava udruženja:

- predsednik: g. dr Čabrić Milenko, načelnik Sreza Dragačevskog
- potpredsednik - g. dr Nešković Neda - lekar Sreza Dragačevskog
- poslovođa - g. Vujović V. Milorad - učitelj
- blagajnik - g. Broćić Andreja - pisar opštine Gučke

- članovi Upravnog odbora:
          - g. Drašković Pavle - trgovac iz Guče
          - Parezanović Marinko - težak iz Kaone
          - Vasiljević Dobrosav - težak iz Turice
          - Jasiković Radisav - težak iz Gornje Kravarice

- članovi Kontrolnog odbora:
          - Maričić Josa - težak iz Guče
          - Čobanović Nikola - upravnik poreskog odeljenja u Guči
          - Rajić Petar - težak iz Guče

Udruženje je brojalo 34 člana.

Postoje neki podaci (Lovački kalendar iz 1927.godine) da je Udruženje lovaca organizovano u Guči počelo sa radom još davne 1884. godine ali za to nije prikupljeno dovoljno podataka pa je za godinu osnivanja uzeta 1902.godinakada je Udruženje postalo i član Saveza lovačkih organizacija Srbije, kao Savezno lovačko udruženje "Guča".