1 2 3 4 5 6 7

Lovačka društva

   Lovačko društvo Guča

  Predsednik: Ivanović Stevan
   - zamenik: Glavonjić Milan
   - sekretar: Broćić Ilija

  
   Broj članova: oko 130

   Lovni revir - Teritorija katastarskih opština:
          - Guča,
          - Turica,
          - Tijanje,
          - Zeoke,
          - Grab,
          - Rogača,
          - Rti, i
          - Gornja Kravarica.

   
    Lovna površina: 9.086 ha
    Nelovna površina: 1.777 ha

  Lovačko društvo Kaona

Predsednik: Rudinac Božidar
   - zamenik: Koturović Dejan
   - sekretar: Knežević Vladimir
   

   Broj članova: oko 120

   Lovni revir - Teritorija katastarskih opština:
          - Kaona,
          - Vlasteljice,
          - Milatovići,
          - Gornji Dubac i
          - Donji Dubac.

    
    Lovna površina: 9.053 ha
    Nelovna površina: 902 ha

 

  

   Lovačko društvo Goračići

   Predsednik društva: Jakovljević Milutin
   zamenik predsednika: Marković Sreten
   sekretar: Nikolić Dragan

    Broj članova: 110

    Teritorija katastarskih opština:
          - Goračići,
          - Guberevci i
          - Živica.

     Lovna površina: 5.035 ha
     Nelovna površina: 1.027 ha

 

 

   Lovačka sekcija Kotraža

     Predsednik: Mijatović Milan
     - zamenik predsednika: Obrenić Predislav
     - sekretar: Milutinović Ivan

  
     Broj članova: oko 45

     Lovni revir - Teritorija katastarskih opština:
          - Kotraža,
          - Pšanik,
          - Beli Kamen i
          - Vučkovica.

  
     Lovna površina: 4.154 ha
     Nelovna površina: 692 ha


   Lovačka podružnica Viča

   Predsednik društva: Karadžić Milija
   zamenik predsednika: Stojković Radiša
   sekretar: Stojković Adam

   Broj članova: 25

   Teritorija katastarskih opština:
      - Viča i
      - Krivača.

   Lovna površina: 3.334 ha
   Nelovna površina: 459 ha

   Lovni revir Lučani

 Lovačkom udruženju “Lučani” iz Lučana (oko     120 lovaca) povereno je izvršavanje  ugovorenih obaveza i prava na teritoriji lovnog revira Lučani (nekadašnjeg LD Lučani u sastavu ovog udruženja),  koju pokrivaju KO:  Lučani, Đerać, Krstac, Lis, Puhovo, Dučalovići, Donja Kravarica, Lisice, Negrišori, Rtari, Markovica i Dljin.

    Lovna površina: 8.018 ha
    Nelovna površina: 1.898 ha