1 2 3 4 5 6 7

Lovačka društva


   Lovačko društvo Viča

   Predsednik društva: Karadžić Milija
   zamenik predsednika: Stojković Radiša
   sekretar: Stojković Adam

   Broj članova društva: 20

   Teritorija katastarskih opština:
      - Viča i
      - Krivača.

   Lovna površina: 3.334 ha
   Nelovna površina: 459 ha

 

   Lovačko društvo Goračići

   Predsednik društva: Jakovljević Milutin
   zamenik predsednika: Marković Sreten
   sekretar: Nikolić Dragan

    Broj članova društva: 110

    Teritorija katastarskih opština:
          - Goračići,
          - Guberevci i
          - Živica.

     Lovna površina: 5.035 ha
     Nelovna površina: 1.027 ha

 

   Lovačko društvo Guča

   Predsednik društva: Rakićević Milomir
   zamenik predsednika: Ivanović Stevan
   sekretar: Milutinović Milenko

   Broj članova društva: 130

   Teritorija katastarskih opština:
          - Guča,
          - Turica,
          - Tijanje,
          - Zeoke,
          - Grab,
          - Rogača,
          - Rti i
          - Gornja Kravarica.

    Lovna površina: 9.086 ha
    Nelovna površina: 1.777 ha

   Lovačko društvo Kaona

   Predsednik društva: Rudinac Božidar
   zamenik predsednika: Stojanović Ljubodrag
   sekretar: Ćurčić Miodrag


    Broj članova društva: 110

    Teritorija katastarskih opština:
          - Kaona,
          - Vlasteljice,
          - Milatovići,
          - Gornji Dubac i
          - Donji Dubac.

     Lovna površina: 9.053 ha
     Nelovna površina: 902 ha
 

Lovačko društvo Kotraža

   Predsednik društva: Mijatović Milan
   zamenik predsednika: Obrenić Predislav
   sekretar: Milutinović Ivan

   Broj članova društva: 40

   Teritorija katastarskih opština:
          - Kotraža,
          - Pšanik,
          - Beli Kamen i
          - Vučkovica.

   Lovna površina: 4.154 ha
   Nelovna površina: 692 ha


 

 

 

 

   Lovačko društvo Lučani

   Predsednik društva: Radojević Milan
   zamenik predsednika: Pantelić Vladimir
   sekretar: Ružić Milan


    Broj članova društva: 120

    Teritorija katastarskih opština:
          - Lučani,
          - Đerać,
          - Krstac,
          - Lis,
          - Puhovo,
          - Donja Kravarica,
          - Lisice,
          - Negrišori,
          - Rtari,
          - Markovica,
          - Dučalovići i
          - Dljin.

   Lovna površina: 8.018 ha
   Nelovna površina: 1.898 ha