1 2 3 4 5 6 7

Lovište

Lična karta dragačevskog lovišta:

Površina: 45.435 ha

Lovna površina: 42.975 ha

Gajena divljač: divlja svinja, srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica

Ostala divljač: vuk, lisica, kuna belica, leštarka, medved

Planirani odstrel: srneća divljač 50, divlje svinje 18, zečevi 476, fazani 2.632, prepelice 150, divlje patke 80, golub grivaš 30, šumska šljuka 5, grlica 50.

Lovno-tehnički objekti:

- prihvatilište za visoku divljač površine 15 ha,
- fazanerija kapaciteta 12.000 pilića,
- 22 prihvatilišta ukupne površine 1,1ha,
- hranilište za medveda,
- osmatračnica za medveda,
- 70 čeka-osmatračnica,
- 19 čeka na drvetu,
- 270 solišta,
- 3 hranilišta za divlje svinje,
- 92 hranilišta za krupnu divljač,
- hladnjača za divljač.

Lovni objekti:

- 5 lovačkih domova (u Lučanima, Guči, Goračićima, Viči i Kotraži),
- 3 lovačke kuće (u Kaoni, Lučanima, Velesu),
- apartmani u Gornjem Dupcu.
- lovačke kancelarije u Guči i Lučanima.