1 2 3 4 5 6 7

Kontakt


Lovačko udruženje „Dragačevo“
Tanaska Rajića 1
32230 Guča
PAK 533109

Telefon: 032/855-004

Fax: 032/855-004

e-mail: lu.dragacevo.guca@gmail.com

Matični broj: 07265930

PIB: 101266705

200-2370100102913-66
Banka Poštanska štedionica

Lovište "Dragačevo"
Lovište "Dragačevo"