Vesti

Одржана седница Скупштине 10. марта 2023. године

Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
Датум: 10.03.2023. године
Г у ч а

На основу члана 10. Статута Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници одржаној 10. марта 2023. године у Гучи, донела је следеће

О Д Л У К Е

1. УСВАЈА СЕ Извештај о активности Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча за ловну 2022/23 годину са финансијским извештајем за 2022. годину.

2. УСВАЈАЈУ СЕ План рада и активности Ловачког удружења „Драгачево“

Гуча за ловну 2023/24 годину са Финансијским палном за 2023. годину.

3. ОБАВЕЗУЈУ СЕ Председник и Управни одбор ЛУ „Драгачево“ Гуча да најкасније до  30.09.2023. године реше питање куповине Ловачког дома у Гучи.

4. БИРА СЕ:

- Драгиша Мијатовић за члана Управног одбора ЛУ „Драгачево“ Гуча из Ловачке секције „Котража“ из Котраже.

- Милован Костић за члана Управног одбора ЛУ „Драгачево“ Гуча из Ловачког друштва „Гуча“ из Гуче.

- Ћурчић Миле за секретара Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча.

З А К Љ У Ч А К

Сагласно члану 5. Пословника о раду скупштине, обавештавају се ловачка друштва „Каона“ и „Гуча“ да њихови чланови: Милић Љубиша, Поповић Драган, Кнежевић Владимир, Вукићевић Велимир и Илић Раде нису више од три пута узастопно присуствовавили седницама Скупштине, и тиме су угрозили интересе ловаца које заступају, како би утврдили њихову одговорност и изабрали другог делегата.

За доставу наведене евиденције обратити се секретару удружења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Слободан Јоловић, с.р.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU