Vesti

ОСУЈЕЋЕН ПОКУШАЈ РУШЕЊА УДРУЖЕЊА

Дана 25.07.2021. године у Ловачком удружењу „Драгачево“ Гуча две трeћине чланова органа овог удружења потписало је протокол о наставку сарадње и функционисању органа удружења.

          Циљ састављања и потписивања оваквог протокола је да се очува углед и функционисање  Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, спречи мешањетарење и опструкција легално изабраних органа удружења од стране интересне групе у настојању да се удружење стави у функцију њихових личних и политичких интереса.

          Као посебно непримерено, и за удружење штетно, оцењено је понашање лучанца Миливоја Доловића, ловца у Горњем Дубцу из Котраже, иначе председника општине. Злоупотребљавајући јавну функцију коју обавља, у дужем временском периоду меша се у рад удружења, врши притисак, позива чланове скупштине, уцењује их и прети им, шаље функционере општине и запослене у јавним предузећима да за време радног времена лобирају против председника удружења и председника скупштине.

          Од спровођења избора Доловић стално подстрекава на разбијње удружења, не поштовање законских и прописа ловачке организације, донетих аката и одлука органа овог удружења и ловачке организације у целини. Подбуњује ловце, организује састанке и обмањује их лажима о стању у удружењу, обећава им општинске (народне) паре, асвалтирање путева, посао и др. Он саставља иницијативе за сазивање ванредне седнице скупштине и смену председника супштине и председника удружења без икаквог разлога, организује прикупљање потписа.   

          Миливоје Доловић и Божидар Рудинац крње углед удружења и код председника Ловачког савеза Србије и председника Ловачког савеза Централне Србије. Посећују их, позивају и обмањују, иако немају ни легитимитет нити легалитет да тако нешто раде.

          Миливоје Доловић је један од главних потстрекача за формирање Ловачког удружења  „Овчар МБ“ Лучани, одлази на њихове скупове и даје им лажна обећања да ће им он обезбедити ловиште и дати 2-3 милиона динара али да то не да удружењу, само да би урушио ово удружење и нанео му штету јер изабрани органи нису у функцији његових личних амбиција.

          Са Доловићем у разбијању удружења активно учествују Владимир Кнежевић из Властељица, Божидар Рудинац из Горњег Дубца и Владимир Пантелић из Лучана. Организују састанке мимо знања и иза леђа органа удружења на којима подбуњују и обмањују ловце. Тако су 10.06.2021. године упали у просторије Ловачког друштва „Гуча“ у Гучи, без одобрења, са циљем да спрече одржавање редовне годишње седнице скупштине.

 

          Избором новог председника скупштине удружења средином прошле године некима су „заврнуте славине“ укидањем рачуна и за кратко време извршено усаглашавање нормативних аката са законским прописима, решена питања ловачких домова у Гучи и Котражи, ради се на узгоју, набавци и исхрани дивљачи, изградњи и адаптацији ловно-техничких објеката, усаглашавању пословања са законским прописима, увођењу веће финансијске дисциплине и контролисања новчаних токова, учешћу на конкурсима, добијено је ловиште „Драгачево“ у површини од 45.435 ха за наредних десет година, унапређено је информисање ловаца штампом и доставом аката и ажурирањем званичног сајта удружења.

          Скупштина постала је највиши орган удружења који у сваком смислу речи настоји да заступа интересе својих чланова и за кратко време извршила све обавезе из своје надлежности прописане чланом 10. Статута, упркос опструкције појединаца огрезлих у користољубље.

          Осећајући личну одговорност према ловцима члановима овог удружења који су их изабрали у органе удружења, потписници протокола су одлучили да се оштро супроставе сваком облику бочних удара и мешања у рад органа удружења, да истрају на расчишћавању лоших појава у прошлости, али и подрже све оно што је било добро, како би се сачувало ово удружење са традицијом дугом готово 120 година.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU