Vesti

Председник скупштине ЛУ „Драгачево“ Гуча расписао изборе за избор делегата и новог сазива органа удружења

Председник скупштине ЛУ „Драгачево“ Гуча, Слободан Јоловић, донео је одлуку о расписивању редовних избора за делегате у скупштину удружења у наредном четворогодишњем мандату, који ће се одржати у недељу 19. маја 2024. године у времену од 08 до 20 часова. Истом одлуком одређена је наредна недеља (26. мај 2024. године) као дан за одржавање зборова у случају потребе усаглашавања предлога за избор кандидата за органе удружења (председника удружења, управног одбора, надзорног одбора и дисциплинске комисије).

Будућу скупштину удружења (која ће представљати 421 члана) чиниће 21 делегат. На сваких 20 ловаца по 1 са најмање 5 узастопних последњих година ловачког стажа под условом да у истом периоду нису кривично и дисциплински кажњавани. Тако изабрани делегати су представници (тих 20) ловаца а не делова унутрашње организације удружења.

Председник Скупштине бира се из реда делегата ЛД „Гуча“ а његов заменик из ЛС „Котража“.

Председника удружења предложиће ЛД „Горачићи“ а заменика ЛД „Каона“. Председника удружења бира скупштина на предлог ловачког друштва у којем је члан, јавним гласањем. Председник удружења се бира из реда активних чланова удружења са најмање 10 (десет) последњих узастопних година чланства у удружењу и сваког мандатног периода из другог ловачког друштва. Кандидат за председника удружења је дужан да изложи свој програм и смернице за унапређење рада удружења у свом мандатном периоду

Управни одбор чиниће 7 чланова (по 2 ЛД „Гуча“, „Каона“ и „Горачићи“ и 1 ЛС „Котража“).

Председник Надзорног одбора биће из ЛС „Котража“ а Дисциплинске комисије из ЛП „Вича. Надзорни одбор и Дисциплинкска комисија броје по 5 чланова, представника ЛД, ЛП и ЛС.

Уколико скупштина не изврши верификацију мандата новопредложеном делегату, председник скупштине поновиће изборе. Ради тога, при предлагању делегата и будућих чланова органа удружења треба обратити пажњу на 14. став 4. Статута како се изборни процес не би нарушио а истовремено успоставила владавина права, демократије и законитог рада органа удружења.

Цео текст одлуке се налази у „Документима“ и доступан је свим члановима и јавности.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU